Данъчни оценки

За извършването на прехвърлителни сделки за недвижими имоти е необходимо да бъде представена данъчна оценка пред нотариус, във връзка с изповядването на сделката.
Необходими документи за издаването на данъчна оценка са:
– попълнено заявление по образец
– документ за собственост
– скица на имота.


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg