Изготвяне договор за разпределение на ползването

Съсобствениците на даден имот могат да подготвят договор за разпределение на ползването между себе си за дадена вещ. В него се описват всички права и задължения на съсобствениците и начина на ползване, който е съгласуван и одобрен от всички тях, като за достоверност се изготвя с нотариална заверка на подписите.
Ако при изготвен договор за разпределение на ползването на съсобствена вещ възникне промяна на някой от съсобствениците, то самия договор не е задължителен за новия съсобственик – той може да го приеме, а може и да поиска ново разпределение.


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg