Планове за регулация

  • ■ Изготвяне и процедиране на план за регулация на имот по §4;
  • ■ Изготвяне и процедиране на план за регулация на имоти в регулация;
  • ■ Изменение и процедиране на регулационни планове по имотни граници.