Консултации

8642

Имате нужда от консултант за недвижимите Ви имоти, вещноправни въпроси, въпроси свързани с документите и законодателството в тази материя?

Фирма „Аз консулт 1“ ЕООД е Вашият избор.Ние Ви предлагаме консултации и услуги относно:

■ Въпроси, свързани с промяна статута на земеделски земи;
■ Юридическо обезпечаване на сделки;
■ Изготвяне договор за разпределение на ползването;
■ Изготвяне договор за доброволна делба;
■ Подготовка на документи за нотариален акт;
■ Въпроси и становища относно вещно правни въпроси;
■ Суперфиция;
■ Управление на имоти;
■ Покупко-продажба на имоти;
■ Въпроси свързани с Кадастъра;
■ Въпроси относно Параграф 4;
■ Въпроси за възстановяване на земеделски земи;
■ Регистрация и пререгистрация на фирми.

  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg