Лиценизирани оценки на земеделски земи и имоти

Изискването за предоставяне на лицензирана оценка за определен недвижим имот е все по-често условие за множество процедури. Единствените специалисти, имащи право да извършват лицензирани оценки на недвижими имоти са тези, които притежават специален лиценз, издаден от агенцията по приватизация.


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638 | + 359 (0) 893 488 178 | + 359 (0) 892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg