Подготовка на документи за ипотечен кредит

За отпускането и усвояването на ипотенчен кредит, банковите институции изискват определен набор от документи, коитo включват:

 • ■ Скица на имота/схема на апартамента;
 • ■ Удостоверение за данъчна оценка;
 • ■ Удостоверение за вещни тежести;
 • ■ Удостоверение за степен на завършеност (при незавършено строителство);
 • ■ Удостоверение за идентичност на имот (при необходимост).

 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult@abv.bg