Прединвестиционни проучвания

Проучване преди закупуване на недвижим имот (височина на застрояване, максимална застроена площ, максимална разгърната застроена площ).

 1. Извършване на официална писмена справка по партидата на продавача на имота. Изготвяне на анализ.
 2. Извършване на справка в дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната общинска аднимистрация по местонахождение на недвижимия имот (относно наличие на неплатени данъчни задължения).
 3. Справка по партидата на продавача в електроразпределителното дружество относно наличието на неплатени сметки за електроенергия.
 4. Справка по партидата на продавача във „ВиК“ ЕООД относно наличие на неплатени сметки за вода.
 5. Провеждане на среща и преговори между двете страни. При необходимост подготовка на преварителен договор за покупко-продажба по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите.
 6. Анализ и становище на предоставените документи от продавача.
 7. Снабдяване с удостоверение за вещни тежести.
 8. Снабдяване с данъчна оценка и скица на имота.
 9. Подготовка на проект за нотариален акт.
 10. Проверка строителни книжа за съответната сграда.
 11. Изповядване на нотариално производство по покупко-продажба на недвижимия имот.

 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult@abv.bg