Съгласувания с институции – ЧЕЗ, ВиК, РЗИ, МОСВ и др.

ЧЕЗ:

 • ■ Съгласуване на скици;
 • ■ Съгласуване на Подробни устройствени планове;
 • ■ Съгласуване на Парцеларни планове за мрежата на техническата инфраструктура;
 • ■ Смяна на титуляр по партида;

 

ВиК

 • ■ Съгласуване на скици;
 • ■ Съгласуване на Подробни устройствени планове;
 • ■ Съгласуване на Парцеларни планове за мрежата на техническата инфраструктура;
 • ■ Смяна на титуляр по партида.

 

Басейнова дирекция 

 • ■ Съгласуване на инвестиционно намерение;
 • ■ Съгласуване на Парцеларни планове за мрежата на техническата инфраструктура.

 

Регионална здравна инспекция (РЗИ)

 • ■ Съгласуване на инвестиционни проекти;
 • ■ Съгласуване на Подробни устройтвени планове.

 

Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

 • ■ Съгласуване на инвестиционни проекти;
 • ■ Съгласуване на Подробни устройтвени планове.

 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult@abv.bg