Юридическо обезпечаване на сделки

Фирма „Аз Консулт 1“ ЕООД е Вашият партньор, който да Ви помогне при намирането на имота, нужен за реализирането на инвестиционните Ви планове и интереси и който ще бъде съобразен с целите и бюджета Ви.

Ние може да Ви помогнем да намерите свой дом, както и да купите или продадете имот с гаранция за изгодна сделка за Вас.

Можем да Ви помогнем със следните дейности:

■ Консултации;
■ Промяна статута на земеделски земи;
■ Юридическо обезпечаване на сделки;
■ Изготвяне договор за разпределение на ползването;
■ Изготвяне договор за доброволна делба;
■ Подготовка на документи за нотариален акт;
■ Становища относно вещно правни въпроси;
■ Суперфиция;
■ Управление на имоти;
■ Покупко-продажба на имоти;
■ Кадастър;
■ Параграф 4;
■ Възстановяване на земеделски земи;
■ Регистрация и пререгистрация на фирми.

Помощ при покупка на имот

1. Важно е да определите няколко неща:

■ целите на покупка.
■ средствата с които разполагате,
■ района, който предпочитате,
■ какви комуникации да притежава бъдещия ви имот .

Вие трябва да направите реална оценка на параметрите на очакваната доходност и ликвидността на инвестицията, като в сформирането на тази оценка участвуват много фактори с различна степен на тежест. Ако искате да закупите земя, жилище или офис, за собствени жилищни и бизнес цели, споделете с нас точно какви са намеренията Ви, за да ви помогнем при осъществяването на желаната покупка.

2. Проучване на пазара

Проучването на пазара на имоти означава безбройни телефонни разговори, срещи и огледи, с цел да се намери и закупи най-доброто на най-изгодната за вас цена. Не трябва да се забравя, това, че такова проучване може доста да Ви заблуди, защото то ще представа офертните цени, а не реалните цени на имотите.

3. Подготовка на документи

Ние можем да осъществим събиране и проверка на документите, легитимиращи собствеността. Ще проверим за наличието или липсата на вещни тежести и висящи съдебни производства, обременяващи желания от вас имот. Ще изготвим предварителни договори за покупко-продажба, които максимално ще защитят вашия интерес от недобросъвестни продавачи или купувачи.

4. Преговори

Ние можем да преговаряме с продавачите, за може да се достигне до оптималните за Вас ценови параметри.

5. Кредит

При покупка с кредит, се налага да се направи сравнителен анализ на условията на всички банки, за да се избере най-подходящата за Вас кредитна институция и нейните оферти. Ще ви помогнем при набавянето на всички документи посочени от избраната банка.

6. Изповядване на сделка

Можем да подготвим Нотариален акт, които да можете да прегледате и коригираме преди да се запази час при Нотариус за финализиране на сделката.

Помощ при продажба на имот

 1. Ако имате съсобственици ние ще ви помогнем при оформяне на документите и договорите за делба и при определяне на материалния интерес за всеки от вас. Ако сте повече съсобственици по добрия вариант е да упълномощите някой от вас да преговаря и да осигурява документи. Доста често купувачите се отказват от закупуване на имот, който има много съсобственици и няма оторизиран пълномощник за продажбата, който да придвижи процедурата.
 2. Ще ви съдействаме при набавяне на документите, които се изискват за продажбата. Често, за някои от тях се изисква доста технологично време.

За да се осъществи продажбата са Ви необходими следните документи:

 • ■ документ, който удостоверява собствеността (нотариален акт, решение на поземлена комисия за реституция на земята, договор за доброволна делба, констативен нотариален акт или др. в зависимост от конкретния случай).
 • ■ скица на имота (желателно е да бъде актуална). Запомнете, че скицата на имота има актуалност 6 месеца от датата на издаването й, след което трябва да се актуализира.
 • ■ данъчна оценка-тя се изисква за нотариалното изповядване на сделката и също има срок на актуалност 6 месеца, но нейната валидност изтича и с настъпването на нова календарна година, дори и ако не са изтекли тези 6 месеца. Тя дава информация каква е държавната оценката на имота. Ние Ви съветваме да не бързате с изваждането на данъчна оценка а да пристъпите към това едва, когато сте сключили предварителен договор за продажбата.
 • ■  удостоверение(я) за наследници, когато имота е наследен.
 • ■  удостоверение за гражданско състояние (семеен статус).
 • ■ удостоверение за липса на реституционни претенции-от техническа служба в съответната община.
 • ■ удостоверение за идентичност – от същата служба, удостоверение, че имотът не е общинска собственост – от служба Общинска собственост (за земеделска земя).
 • ■  удостоверение, че за имота няма издадени Държавни актове-от Областна управа
 • ■ ако през имота Ви минават сервитути – високо напрежение, преносни колектори ВиК, газ – е желателно да се сдобиете със становища от съответните инстанции какви са ограниченията в конкретния случаи.
 • ■ ако имотът Ви е урегулиран, уверете се, че по процедурата на регулация няма неуредени сметки, както със съседи, така и с общината.
 • ■ ако имате намерение да строите вземете становище от главния архитект на съответната община какво е отреждането по градоустройство за вашия имот . Всеки купувач след въпроса за цената на имота има въпрос и за това.

 

3. За да се определи офертна цена, трябва да се вземат предвид всички гореизброени фактори , както и текущото състояние на пазара, като ние ще Ви помогнем при формирането на добре обоснована цена.

При договор за наемане на имот:

При търсене на имот за наем ние можем да ви помогнем при:

 • ■ уточняване на параметрите на търсения имот;
 • ■ цена;
 • ■ състояние на пазара;
 • ■ начин на разплащане;
 • ■ сключване на договор за посредническа дейност между Агенцията и Наемателя;
 • ■ подбиране на подходящи имоти и извършване на огледи;
 • ■ организиране на срещи и преговори с наемодателя;
 • ■ проверка на собствеността;
 • ■ подготовка и сключване на договор за наем.

 

 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult1@abv.bg