Партньори

logo„Еко Билд България“ ООД
„Еко Билд България“ ООД е производител на нискоенергийни къщи с конструкция от дърво.
Компанията ни предлага посредничество при закупуване на парцел, изготвяне на цялостна проектна документация, изпълнение „до ключ“, въвеждане на къщата в експлоатация.
Предлаганите от „Еко Билд България“ нискоенергийни къщи са внимателно проектирани, произведени и изградени по начин, който гарантира най-високо ниво на комфорт, висок клас на енергийна ефективност, здравословна среда на обитаване.
Мострена къща в близост до гр. София, е на разположение на клиенти и партньори, за да се запознаят с технологии, материали и предимства на изгражданите от компанията нискоенергийни къщи.
Сайт: www.ecobuildbg.com


logo„Кедрон 7“ ООД
Кедрон 7 е дружество развиващо дейност в две направления.
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ
Предлагаме цялостни решения при хигиенизиране на търговски площи, индустриални помещения, жилищни и офис площи. Разполагаме с пълна гама почистваща техника и обучени кадри, които могат да изпълнят обекти с различна големина и сложност.
Сайт: www.kedron7-cleaning.com
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗУЕС
От 2011 г. управляваме и поддържаме сграден фонд на територията на гр. Благоевград, Дупница и София. Наложихме ползването на услугите професионален домоуправител, касиер и поддръжка с устойчив ръст и добро качество.
Имаме богат опит в работата по програми за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, като голяма част от обновените вече сгради на територията на Благоевград са наши клиенти.
Сайт: www.kedron7.com