Имот с променено предназначение - с. Дъбрава - 5999 кв.м

Категория Земи, Парцел, Продажба
28 април 2018, Коментари Коментарите са изключени за Имот с променено предназначение – с. Дъбрава – 5999 кв.м

Село: Дъбрава
Община: Благоевград
Площ: 5999 кв.м.
Цена: 100 000 евро
Описание: Фирма „Аз-Консулт 1” ЕООД предлага за продажба имот с променено предназначение за „жилищно строителство” находящ се в землището на село Дъбрава, общ.Благоевград за жилищна сграда с ниско свободно жилищно застрояване.

Показатели:
– Устройствена зона: „Жм
– Височина на застрояване: до 10 м.
– Максимална стойност на Кинт: 1.2
– Максимална П застр. 60%
– Минимална озеленена площ: 40%

Достъпът до имота се осъществява по асфалтов път IV клас.
Заедно със закупуването на имота ще бъде прехвърлена и земеделска земя с начин на трайно ползване „лозе“ с площ от 2001 кв.м.


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg

Коментарите са изключени.