act-14Акт 14 е първата стъпка на контрол на строителните дейности, защото това е документът за приемане на конструкцията на сградата. Акт 14 може да се определи като документът, който се издава, когато сградата достигне етап груб строеж.