Акт 15 е следващият етап след Акт 14. Това е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обектите в сградата. Акт образец 15 е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.