Такси в ЧЕЗ и ВиК

Цени на ЧЕЗ

І. Предварителен договор

 1. До 15 кW – 97.08 лв.
 2. От 15 до 50 кW – 115.57 лв.
 3. От 50 до 100 кW – 146.40 лв.
 4. От 100 до 500 кW – 254.30 лв.
 5. От 500 до 1000 кW – 439.25 лв.

 
ІІ. За окончателен договор

 1. До 6 кW – 444.00 лв.
 2. От 7 до 15 кW – 696.00 лв.
 3. От 16 до 50 кW – 2316 лв.
 4. От 51 до 100 кW – 5880 лв.
 5. От 101 до 200 кW – 9600 лв.

 

Цени на ВиК

Такса от 36.00 лв. за изходни данни.
Такса от 42.00 лв. за съгласуване на ВиК схема към ПУП.

Такси за Предварителен договор

 1. Такса от 54.00 лв. за жилищна сграда до 10 м и ЗП – 150 м2.
 2. Такса от 180.00 лв. за всички останали случай.
 3. Такса от 54.00 лв. за сгради със съществуващи ВиК отклонения, но с промяна на параметрите им.
 4. Такса от 21.00 лв. за сгради със съществуващи ВиК отклонения, но без промяна на параметрите им. – становище.