Продажба на 4 имота с променено предназначение - 661 кв.м

Категория Земи, Парцел, Продажба
27 август 2018, Коментари Коментарите са изключени за Продажба на 4 имота с променено предназначение – 661 кв.м

Статут: Продажба
Град/Село: Благоевград
Квартал: Струмско
Площ: 661 кв.м.
Цена: по договарянеОписание: Имотите се намират в местността „Под черквата”, землище на гр. Благоевград в близост до кв. „Струмско”. Всички имоти са с площ от 661 кв.м. Достъпът до имотите се осъществява от полски път разположен на 100 – 150 м. от асфалтов път на Община Благоевград, свързващ Покровнишко шосе с кв. Струмско.
За имотите има одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/, съгласно който те са с предназначение „за жилищно строителство”, при следните параметри на застрояване:
Височина на застрояване – 8 м.
плътност на застрояване 40 %
коефициент на интензивност на застрояване – 0.9
минимален процент озеленяване – 40 %.
Максимална застроена площ за един имот – 264 кв.м.
Максимална разгърната застроена площ за един имот – 10 594 кв.м.

По асфалтовия път пред имотите има изграден водопровод, от който може да се осигури водоснабдяване за имотите.

За електроснабдяване на имотите в близост до тях има изградени съоръжения на електроразпределителното дружество „ЧЕЗ ГРУП” АД.


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg

Коментарите са изключени.