Документи за ипотечен кредит

Цел: Окомплектоване на необходими документи за отпускане на ипотечен кредит.

Приложение:

  • Закупуване на недвижим имот;
  • При изграждане на нов строеж;
  • Обновяване на недвижим имот;

Процедура: Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, изискани от банкови институции за отпускане на ипотечен кредит.