Документи за потребителски кредит

Цел: Окомплектоване на необходими документи за отпускане на потребителски кредит.

Процедура: Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, изискани от банкови институции за отпускане на потребителски кредит.