Допълващо застрояване

1. Правна уредба: Закон за устройство на територията /ЗУТ/

2. Видове допълващо застрояване: гаражи, летни кухни, складови и други спомагателни помещения, барбекюта, навеси и др. обслужващи постройки, огради.

3. Процедура:

– виза за проектиране по реда на чл. 140 от ЗУТ

– изготвяне на необходима проектна документация – инвестиционни проекти или становище от инженер конструктор

– разрешение за строеж

4. Особености:

– необходимост от съгласие от съседи при свързано застрояване

– изготвяне процедиране и одобряване на ПУП и/или РУП при свързано застрояване между повече от 2 поземлени имота