Скици и схеми на самостоятелни обекти

Нормативна уредба: Закон за кадастъра и имотния регистър.

Приложение:

  • За провеждане на нотариални производства;
  • Отпускане на кредити от банкови институции;
  • Провеждане на процедури по промяна предназначение, строителство в имоти и др.;