Удостоверения за вещни тежести

Правна уредба: Закон за собствеността, Правилник за вписванията.

Цели: Проверка относно налични вписани обстоятелства в имотен регистър относно учредени ограничени вещни права, вписани възбрани, ипотеки, договори за наем;

Приложение:

  • Изповядване на нотариално производство за придобиване на недвижим имот;
  • Кандидатстване за кредит;