Земеделска земя в землището на гр. Благоевград – 5600 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Град: Благоевград
Площ: 6500 кв.м.
Цена: По договаряне

Описание: Земеделска земя в землището на гр. Благоевград с лице на полски път.
В имота може да бъде извършено строителство по реда на Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. Член втори на цитираната наредба допуска изграждане на „селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“. /Чл. 2. (1) Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции
са съвместими с предназначението на земята, както следва:
2. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;/
Максималната застроена площ се определя съгласно чл. 7 от Наредба № 19, и зависи от площта на самия имот/имоти, които са в дадено землище. Площите на всички имоти в землището се обединяват и на база общата тяхна площ се изчислява разрешената квадратура за строителство в един от имотите.

Категория
Земеделски земи, Продажби