Земеделска земя в землището на с. Покровник – 4141 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Село: Покровник
Община: Благоевград
Площ: 4141 кв.м.
Цена: по договаряне

Описание: Имот находящ се в землището на с. Покровник.
Имота попада в устройствена зона „Смф1“ по ОУП на гр. Благоевград и е с променено предназначение при следните параметри на застрояване:
Височина на застрояване до 10 м.
Плътност на застрояване – макс. 50 %
Минимална озеленена площ – мин. 30 %
Кинт – 1,5

Категория
Земеделски земи, Продажби