Земеделска земя в землището на с. Покровник – 9786 кв.м

Информация

Статут: Продажба;
Село: Покровник;
Община: Благоевград;
Площ: 9786 кв.м.;
Цена: по договаряне

Описание: Имот находящ се в землището на с. Покровник попадащ в устройствена зона „Смф1„.
Имота попада в устройствена зона „Смф1“ по ОУП на гр. Благоевград и е с променено предназначение при следните параметри на застрояване:
Височина на застрояване до 10 м.
Плътност на застрояване – макс. 50 %
Минимална озеленена площ – мин. 30 %
Кинт – 1,5

Категория
Земеделски земи, Продажби