Имоти с променено предназначение в с. Мощанец – 834 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Село: Мощанец
Община: Благоевград
Площ: 834 кв.м.
Цена: 12 000 евро за всеки

Описание: Имоти с променено предназначение за „вилно строителство” находящи се в землището на с. Мощанец, общ. Благоевград. Имотите са в непосредствена близост до границите на населеното място.
Имотите имат достъп до полски път, като за единия имот е обособен отделен имот с предназначение „път за собствени нужди“.

Показатели:
– Устройствена зона: „Жм
– Височина на застрояване: до 7 м.
– Максимална стойност на Кинт: 0,8
– Максимална П застр. 40%
– Минимална озеленена площ: 50%

Категория
Парцели, Продажби