Имот в землището на с. Еленово – 533 кв.м

Информация

Статут: Продажба;
Село: Еленово;
Село: Благоевград;
Площ: 533 кв.м.;
Цена: 36 000 лв.

Описание: Имот с променено предназначение за „жилищно строителство” в землището на с. Еленово, общ. Благоевград.
Параметри на застрояване за зона „Жм“:
– Височина на застрояване – до 10 м.
– Плътност на застрояване – макс. 60 %
– Минимална озеленена площ – мин. 40 %
– Кинт – 1,2.

Категория
Парцели, Продажби