Имот за продажба в землището на село Стоб – 5033 кв.м

Информация

Имот за Продажба в непосредствена близост до регулация на село Стоб, общ. Кочериново с променено предназначение за „жилищно строителство”, за жилищна сграда с ниско свободно жилищно застрояване.

Показатели:
– Площ на имота: 5033 кв. м.
– Устройствена зона: „Жм”
– Височина на застрояване: до 10 м.
– Максимална стойност на Кинт: 1.2
– Максимална П застр.: 60%
– Минимална озеленена площ: 40%
– Цена: 20 евро/кв.м.

Паркирането е предвидено да се осъществява в границите на самия имота.
Имота има възможност за присъединяване към електроразпределителната мрежа.
В съседните имоти няма изградени производствени или други дейности, които да налагат някакви допълнителни ограничения.

Категория
Парцели, Продажби