Имот за продажба в землището на село Стоб – 7934 кв. м

Информация

Имот за продажба в непосредствена близост до регулация на село Стоб, общ. Кочериново с променено предназначение за „център за спорт и отдих”, за сграда с ниско свободно застрояване.

Показатели:

– Площ на имота: 7934 кв. м.
– Устройствена зона: „Жм”
– Височина на застрояване: до 10 м.
– Максимална стойност на Кинт: 2.0
– Максимална П застр.: 50%
– Минимална озеленена площ: 50%
– Цена: 20 евро/кв.м.

Достъпът до имота се осъществява по асфалтов път IV клас.
Паркирането е предвидено да се осъществява в границите на самия имота.
Имота има възможност за присъединяване към електроразпределителната мрежа.
В съседните имоти няма изградени производствени или други дейности, които да налагат някакви допълнителни ограничения.

Категория
Парцели, Продажби