Имот с променено предназначение в гр. Благоевград – 3000 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Град: Благоевград
Площ: 3000 кв.м.
Цена: 30 евро/кв.м.

Описание: Продажба на земеделска земянаходяща се в землището на гр. Благоевград в процедура по промяна предназначението и за „Автосервиз, складове, магазини, офиси, безвредна производствена дейност“
Имота попада в устройствена зона „Смф1“ при следните параметри на застрояване:
Височина на застрояване до 10 м.
Плътност на застрояване – макс. 50 %
Минимална озеленена площ – мин. 30 %
Кинт – 1,5

Категория
Парцели, Продажби