Имот с променено предназначение за продажба в с. Изгрев – 21 394 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Село: Изгрев
Община: Благоевград
Площ: 21 394 кв.м.
Цена: по договаряне

Описание: Имотът се намира в местността „Чуката”, землище на с. Изгрев в непосредствена близост до гр. Благоевград в район с интензивно застрояване на вилни и еднофамилни жилищни сгради.

Варианти за закупуване:
– целият имот с площ от 21 394 кв.м.
– идеални части от имота с последваща възможност за обособяване на самостоятелен имот.

По предвиждания на Общ устройствен план на общ. Благоевград имота попада в зона „Ов” при следните показатели на застрояване:
Височина – до 7 м.
П застр. – 40 %
П озел. – мин. 40 %
К инт. – 0.8 %.

Максимална застроена площ за имота – 8557 кв.м.
Максимална разгърната застроена площ за имота – 17 152 кв.м.
В непосредствена близост до имота има съществуващ водопровод, от който ще бъде осигурено водоснабдяване до имота, чрез изграждане на нов водопровод.
Отстояние от Главен път Е – 79 около 500 м.
Отстояние от автомагистрала „Струма” около 6 км.

Категория
Парцели, Продажби