Имот с променено предназначение – с. Дъбрава – 5999 кв.м

Информация

Село: Дъбрава
Община: Благоевград
Площ: 5999 кв.м.
Цена: 100 000 евро

Описание: Фирма „Аз-Консулт 1” ЕООД предлага за продажба имот с променено предназначение за „жилищно строителство” находящ се в землището на село Дъбрава, общ.Благоевград за жилищна сграда с ниско свободно жилищно застрояване.
Показатели:
– Устройствена зона: „Жм
– Височина на застрояване: до 10 м.
– Максимална стойност на Кинт: 1.2
– Максимална П застр. 60%
– Минимална озеленена площ: 40%

Достъпът до имота се осъществява по асфалтов път IV клас.
Заедно със закупуването на имота ще бъде прехвърлена и земеделска земя с начин на трайно ползване „лозе“ с площ от 2001 кв.м.

Категория
Парцели, Продажби