Продажба на земеделска земя в гр. Благоевград – 3000 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Град: Благоевград
Площ: 3000 кв.м.
Цена: 27 евро/кв.м.

Описание: Продажба на земеделска земя разположена в землището на гр. Благоевград зад хотел „Езерец“ и бул. „Пейо Яворов“.
Имота попада в устройствена зона „Жм“ по общ. устройствен план на гр. Благоевград при следните параметри на застрояване:
– Височина на застрояване: до 10 м.
– Плътност на застрояване: 60 %
– Минимален процент на озеленяване: 40 %
– Коефициент на интензивност на застрояване – Кинт – 1.2
Имота е с 43 м. лице на полски път.

Категория
Земеделски земи, Продажби