Продажба на имоти с променено предназначение в с. Изгрев

Информация

Статут: Продажба
Село: Изгрев
Община: Благоевград
Площ: 533 кв.м.
Площ: 545 кв.м.
Цена: 27 000 евро всеки или срещу обезщетение

Описание: Продажба на имоти с променено предназначение за нискоетажно жилищно застрояване в землището на село Изгрев, общ. Благоевград.
Показатели на застрояване:
– Височина на застрояване – до 10 м.
– Плътност на застрояване – макс. 60 %
– Минимална озеленена площ – мин. 40 %
– Кинт – до 3,0.

Категория
Обезщетение, Парцели, Продажби