Продажба на имот с променено предназначение – 526 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Град: Благоевград
Площ: 526 кв.м.
Цена: 27 евро/кв.м.

Описание: Имота се намира в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград, като достъпа до него се осъществява от обособена вътрешна улица свързана с полски път.
За имота има одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и одобрено изменение на ПЗ /делба/ съгласно която всички съседни имоти са обособени от по-голям имот.

Категория
Парцели, Продажби