Продажба на имот с променено предназначение – 511 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Село: Изгрев
Община: Благоевград
Площ: 511 кв.м.
Цена: 15 200 евро

Описание: Имота се намира в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград. Пътния достъп до него се осъществява от обособена вътрешна улица свързана с полски път.
За имота има одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и одобрено изменение на ПЗ /делба/ съгласно която всички съседни имоти са обособени от по-голям имот.

Категория
Парцели, Продажби