Продажба на 4 имота с променено предназначение – 661 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Град: Благоевград
Квартал: Струмско
Площ: 661 кв.м.
Цена: 25 евро кв.м.

Описание: Имотите са образувани след разделянето на по-голям имот и се намират в местността „Под черквата”, землище на гр. Благоевград в близост до кв. „Струмско”. Всички имоти са с площ от 661 кв.м. Достъпът до имотите се осъществява от полски път разположен на 100 – 150 м. от асфалтов път на Община Благоевград, свързващ Покровнишко шосе с кв. Струмско.

За имотите има одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/, съгласно който те са с предназначение „за жилищно строителство”, при следните параметри на застрояване:
Височина на застрояване – 8 м.
Плътност на застрояване – 40 %
Коефициент на интензивност на застрояване – 0.9
Минимален процент озеленяване – 40 %.
Максимална застроена площ за един имот – 264 кв.м.
Максимална разгърната застроена площ за един имот – 594 кв.м.

По асфалтовия път пред имотите има изграден водопровод, от който може да се осигури водоснабдяване за имотите.

Категория
Парцели, Продажби