За нас

Фирма „Аз Консулт 1“ ЕООД е фирма за недвижими имоти регистрирана през 2009 год. От създаването си тя постоянно разширява своята дейност и в момента посредничи при покупко-продажби и наемане на жилища, офиси, промишлени и търговски обекти, терени за строителство. Квалифицираните брокери на фирмата и отличната информационна база гарантират бързи и качествени услуги. Компетентното юридическо обслужване осигурява защита от недобросъвестни контрагенти и предпазва клиентите ни от стъпки, които не са съобразени изцяло с действащите законови разпоредби. Важно направление в дейността на дружеството са консултантските услуги в сферата на недвижимите имоти.

Над 10 години опит в имотния бизнес

Разгледайте цялата сфера от услуги които предлагаме
Подробни устройствени планове
Нотариални производства
Изготвяне на договори
Прединвестиционни проучвания
Енергийно обследване и енергийни сертификати
Разрешение за строеж
Процедури пред Агенция по кадастър
Документи за банкови институции
Посредниченство при покупко-продажба
a
  • Търсене на подходящ за инвестиционното намерение на купувача имот
  • Водене на преговори относно закупуване/продажба на недвижим имот
  • Презентиране на недвижими имоти за продажба
Техничерски паспорт и техническо обследване
a

Документи по време на строителството
Служба по вписвания - търговски и имотен регистър
Процедури пред институции
Консултации
a

Имате нужда от консултант за недвижимите Ви имоти, вещноправни въпроси, въпроси свързани с документите и законодателството в тази материя?

Партньори

„Еко Билд България“ ООД

„Еко Билд България“ ООД е производител на нискоенергийни къщи с конструкция от дърво.Компанията ни предлага посредничество при закупуване на парцел, изготвяне на цялостна проектна документация, изпълнение „до ключ“, въвеждане на къщата в експлоатация.

Предлаганите от „Еко Билд България“ нискоенергийни къщи са внимателно проектирани, произведени и изградени по начин, който гарантира най-високо ниво на комфорт, висок клас на енергийна ефективност, здравословна среда на обитаване.Мострена къща в близост до гр. София, е на разположение на клиенти и партньори, за да се запознаят с технологии, материали и предимства на изгражданите от компанията нискоенергийни къщи.

Сайт: www.ecobuildbg.com

„Кедрон 7“ ООД

Кедрон 7 е дружество развиващо дейност в две направления.
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

Предлагаме цялостни решения при хигиенизиране на търговски площи, индустриални помещения, жилищни и офис площи. Разполагаме с пълна гама почистваща техника и обучени кадри, които могат да изпълнят обекти с различна големина и сложност.

Сайт: www.kedron7-cleaning.com

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗУЕС

От 2011 г. управляваме и поддържаме сграден фонд на територията на гр. Благоевград, Дупница и София. Наложихме ползването на услугите професионален домоуправител, касиер и поддръжка с устойчив ръст и добро качество.

Имаме богат опит в работата по програми за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, като голяма част от обновените вече сгради на територията на Благоевград са наши клиенти.

Сайт: www.kedron7.com